GDPR

Henriette Johnsen behandler personfølsomme oplysninger på følgende måde:

 1. Alle noter fra sessioner med personlig information er anonymiseret og håndskrevet. Under transport opbevares disse noter i Henriette Johnsens taske, hvorefter de bliver opbevaret i et aflåst metalkabinet.

 2. Henriette Johnsen opbevarer personlig information i 5 år fra slutningen af den måned, hvor terapien endes. Når denne periode er udløbet, makuleres noterne.

 3. Ved skriftlig henvendelse adresseret til Henriette Johnsen kan en klient få adgang til sine noter. Hvis indholdet i noterne er forkert, vil Henriette Johnsen ændre disse ved skriftlig henvendelse fra klienten.

 4. Alle klientens forhold og emner diskuteret under terapien er fortrolige, og Henriette Johnsen videregiver ikke disse oplysninger eller andre personlige oplysninger til tredjepart. Ved skriftlig henvendelse til Henriette Johnsen kan en klient bede om at få oplysninger sendt til tredjepart.

 5. Kun i tilfælde hvor klienten er selvmordstruet og/eller har tanker om at udføre kriminelle handlinger, vil Henriette Johnsen bryde sin tavshedspligt ved at tage kontakt til klientens praktiserende læge. Henriette Johnsen vil altid forsøge at diskutere en sådan henvendelse med klienten først. Til dette formål opbevarer Henriette Johnsen kontaktinformation om klientens praktiserende læge. Disse oplysninger bliver opbevaret efter samme retningslinjer som sessionsnoter, men et separat sted således at det ikke er muligt at kæde disse oplysninger sammen med sessionsnoterne.

 6. Hvis en klient ønsker noterne fra sine sessioner slettet før udgangen af den ovenfor nævnte periode på 5 år, vil Henriette Johnsen gøre dette ved skriftlig henvendelse fra klienten. Denne henvendelse vil blive bevaret på ubestemt tid.

 7. Bortset fra klientens navn, telefonnummer og e-mailadresse samt aftaler om sessioner og betaling for disse, kommunikerer Henriette Johnsen ikke om noget personligt via e-mail eller sms. Henriette Johnsen tager ikke ansvar for personlige oplysninger, klienter giver via e-mail eller sms, men sletter disse så snart de er læst. Henriette Johnsen opfordrer alle klienter til ikke at give personlige oplysninger via e-mail eller sms.

 8. Kommunikation omkring aftaler for terapisessioner sker via krypteret e-mail, hvor klienten modtager en kode via sms til at åbne e-mailen. Begge dele slettes efter afholdelse af de i den pågældende e-mail aftalte sessioner.

 9. Bortset fra navn, telefonnummer og e-mailadresse opbevarer Henriette Johnsen ikke nogen personfølsomme oplysninger digitalt.

 10. Henriette Johnsen fører en analog kalender med aftaler om terapisessioner. Alle klienter indskrives med initialer.

 11. Online sessioner føres via Zoom, der er godkendt af EAP, European Association of Psychotherapists. Henriette Johnsen sætter sessionerne op og sender oplysningerne om disse til klienten i en krypteret e-mail. Klientens personlige oplysninger gives ikke til Zoom. Alle sessioner sættes op med klientens initialer og er passwordbeskyttede. Hverken klienten eller Henriette Johnsen optager sessionerne.

 12. Efter den første session vil Henriette Johnsen bede klienten gennemlæse og underskrive overstående i printet form.

2019-dpf-mpf-logokort-web.jpg

​© 2023 by Yoga by the Sea. Proudly created with Wix.com